Omgevingsvergunning oprichting schoolgebouw Tongelsbos Oevelse dreef 20 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019
  • OMV_2018134386 en OMV/2018/0238

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan de Stichting voor Tongelsbos voor het oprichten van een schoolgebouw met vijf klaslokalen, een sanitaire ruimte en een turnzaal met twee kleedkamers. Het betrokken perceel heeft als adres Oevelse dreef 20 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E4N2. 

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60