Omgevingsvergunning oprichting tandartsenpraktijk met drie woongelegenheden de Trannoyplein 6 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019
  • OMV_2019020767 en OMV/2019/0039

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jan Goijens en Sarah Vastesaeger voor het oprichten van een tandartenpraktijk in combinatie met drie woongelegenheden waarbij de bestaande voorgevel behouden blijft, het aanleggen van parkeerplaatsen in de achtertuin en het plaatsen van een overdekte fietsenstalling in de achtertuin. De betrokken percelen hebben als adres de Trannoyplein 6 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E151/02E en 2E152F.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60