Omgevingsvergunning oprichting tuinberging met overdekt terras Het Locht 11 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018
  • OMV_2018089380 en OMV/2018/0144

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een tuinberging met overdekt terras tegen de achterste en de rechterperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Het Locht 11 in Heultje en als kadastrale ligging 1D793N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60