Omgevingsvergunning oprichting tuinberging Oosterwijk 53 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018058149 en OMV/2018/0080

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een houten tuinberging met terrasoverkapping tegen de linkerperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Oosterwijk 53 Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B172F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60