Omgevingsvergunning oprichting tuinhuis met afdak Kinderdagverblijf Gemeentestraat 3 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018073320 en OMV/2018/0109

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een houten tuinhuis met afdak in de tuin van een kinderdagverblijf. Het betrokken perceel heeft als adres Gemeentestraat 3 Oevel en als kadastrale ligging 4A303M en 4A303N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60