Omgevingsvergunning oprichting tuinhuis Schietboomstraat 62 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019
  • OMV_2019035798 en OMV/2019/0043

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Tom Wouters voor het oprichten van een houten tuinhuis bij een bestaande eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Schietboomstraat 62 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A252S.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60