Omgevingsvergunning oprichting veranda en pergola Vekestraat 22 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2018
  • OMV_2018132954 en OMV/2018/0056/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding voor het oprichten van een veranda en een pergola tegen een bestaande vrijstaande eengezinswoning na het verwijderen van de bestaande veranda. Het betrokken perceel heeft als adres Vekestraat 22 Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A201B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60