Omgevingsvergunning opslag gevaarlijke stoffen Fabory Snelwegstraat 7 en 7A Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019
  • OMV_2019051069 en OMV/2019/0021/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van de firma Fabory voor de opslag van 485 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (klasse 3, Vlaremrubriek 17.4). Het betrokken perceel heeft als adres Snelwegstraat 7 en 7A in Oevel en als kadastrale ligging 4B203Z4.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70