Omgevingsvergunning overdekking parking industriegebouw Zone Reme 5 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018
  • OMV_2018036671 en OMV/2018/0049

Het college van burgemeester en schepenen heeft aan APB Beheer een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaand industrigebouw door het overdekken van een bestaande parking in Zone Reme 5 in Oosterwijk. Het betrokken gebouw heeft als kadastrale ligging 2B10Y.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60