Omgevingsvergunning overname Carrosserie Torfs Tongerlodorp 17 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019
  • OMV_2018154910 en OMV/2018/0003/X

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over de overdracht van Carrosserie Torfs. De exploitatie bestaat uit een hefbrug, twee verspuitcabines met een totaal vermogen van 23 kW, de lozing van bedrijfsafvalwater in de gemengde riolering met een debiet tot 2 kubieke meter per uur, een inrichting voor het wassen van minder dan tien voertuigen per dag, het stallen van maximum 5 ton of 5 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, een compressor van 5 kW, de opslag van 1500 liter verf, de opslag van 3000 liter stookolie in een bovengrondse tank, de opslag van in totaal 500 liter thinners, coatings, verfverdunners, verfverharder en ontvetter, de opslag van 1500 liter smeerolie in vaten en de opslag van 1500 liter afvalolie in een tank (Vlaremrubriek 15.5 - klasse 3). Het betrokken perceel heeft als adres Tongerlodorp 17 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E130L.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70