Omgevingsvergunning perceelgrenscorrectie Zwarte Braak 24 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018
  • OMV_2018094432 en OMV/2018/0155

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Geelse Huisvesting voor het wijzigen van stedenbouwkundige vergunning 2015/148 van 12 mei 2016 naar aanleiding van een correctie van de perceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Zwarte Braak 24 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B51P3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60