Omgevingsvergunning plaatsing houten carport Bistplein 21 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2018
  • OMV_2018053961 en OMV/2018/0076

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een houten carport met een geïntegreerde tuinberging tegen de rechter- en achterperceelgrens na het slopen van de bestaande bijgebouwen in de achtertuin in Bistplein 21 in Westerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1B325F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60