Omgevingsvergunning plaatsing houten tuinafsluitingen Molenerf 24 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018
  • OMV_2018046661 en OMV/2018/0061

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een houten tuinafsluiting tegen de linker- en rechterperceelgrens in de achtertuin. Het betrokken perceel heeft als adres Molenerf 24 Tongerlo en als kadastrale ligging 2E464D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60