Omgevingsvergunning plaatsing reclamebord Elsie's Travel Olenseweg 355 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2018
  • OMV_2018018642 en OMV/2018/0014

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een reclamebord Elsie's Travel in de Olenseweg 355 in Oosterwijk. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 2B56L.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60