Omgevingsvergunning plaatsing reclameborden nv Geysen Snelwegstraat 1A Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019
  • OMV_2019020126 en OMV/2019/0031

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan NV Geysen voor het plaatsen van twee reclametotems, twee paalbaniers en een signalisatiebord. De betrokken percelen hebben als adres Snelwegstraat 1A in Oevel en als kadastrale ligging 4C224K en 2F169A2. 

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60