Omgevingsvergunning plaatsing reclamezuil boekhoudkantoor Olenseweg 76 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018078115 en OMV/2018/0123

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een reclamezuil bij een bestaand boekhoudkantoor. Het betrokken perceel heeft als adres Olenseweg 76 Voortkapel en als kadastrale ligging 1A1090B2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60