Omgevingsvergunning plaatsing reclamezuil voortuin IBA Immo Zandberg 20 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018
  • OMV_2018038801 en OMV/2018/0054

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan IBA Immo voor het plaatsen van een reclamezuil in de voortuinstrook bij een bestaand boekhoudkantoor in de Zandberg 20 in Westerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1B346V2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60