Omgevingsvergunning regularisering binnenverbouwing Grote Markt 20 en 20A Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019
  • OMV_2018150944 en OMV/2018/0229

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Pieter Vancoppenolle voor het regulariseren van een aantal binnenverbouwingen met stabiliteitsompact bij een bestaande handelswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Grote Markt 20 en 20A in Westerlo en als kadastrale ligging 1B452E.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60