Omgevingsvergunning regularisering oprit Pastorijstraat 70 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019
  • OMV_2018132116 en OMV/2018/0199

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Robert Van Alphen voor het regulariseren van een bestaande oprit in de rechterzijtuinstrook. Het betrokken perceel heeft als adres Pastorijstraat 70 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1042Z4.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60