Omgevingsvergunning renovatie dak woning Emiel Stalmanslaan 1 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018
  • OMV_2018073051 en OMV/2018/0034/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding om het dak van een bestaande woning in halfopen bebouwing te isoleren en de dakbedekking te vernieuwen. Het gaat over de woning met als adres Emiel Stalmanslaan 11 in Oosterwijk en met als kadastrale ligging 2B265V2 en 2B265W2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60