Omgevingsvergunning renovatie en gedeeltelijke sloop drukkerij abdij Abdijstraat 40 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019
  • OMV_2018147535 en OMV/2018/0223

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan de Norbertijnenabdij van Tongerlo voor het renoveren en gedeeltelijk slopen van de voormalige drukkerij op de site van de abdij, waarbij deze deels omgevormd worden tot parkeerruimte en fietsenstalling. De betrokken percelen hebben als adres Abdijstraat 40 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E188B2 en 2E188C2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60