Omgevingsvergunning renovatie gevels Nieuwstraat 21 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018
  • OMV_2018108492 en OMV/2018/0174

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bekleden van de gevels met isolatie en steenstrips en het omvormen van een bestaande deuropening in de voorgevel tot een raam. Het betrokken perceel heeft als adres Nieuwstraat 21 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B663G4.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60