Omgevingsvergunning Rometa nv Grote Steenweg 42 Tongerlo

 • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1
 • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 26 april 2018
 • OMV_2018006936 en OMV/2018/0010

De provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan de nv Rometa uit de Grote Steenweg 42 in Tongerlo. Het perceel heeft als kadastrale gegevens 2F213S. De aanvraag gaat over het verder exploiteren en het veranderen van het bedrijf voor de opslag, de sortering en de recyclage van ferro en non-ferro metalen, zodat het voortaan omvat:

 • de opslag en sortering van maximaal 40 ton gevaarlijke afvalstoffen, waaronder maximaal 20 ton batterijen met batterijzuur, maximaal 10 ton grondkabels en maximaal 10 ton AEEA (vermindering met 750 ton) (Vlaremrubriek 2.2.1.e.2)
 • de opslag en sortering van maximaal 40 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, waaronder maximaal 20 ton niet-gevaarlijk huishoudelijk AEEA en maximaal 20 ton elektriciteitskabels (Vlaremrubriek 2.2.1.d.1)
 • de opslag, het sorteren en het verwerken van maximaal 1500 ton metaalschroot met behulp van twee shredders van elk 410 kW (uitbreiding met 700 ton) (Vlaremrubriek 2.2.2.c.4)
 • het lozen van maximaal 26,30 kubieke meter per uur, 126,67 kubieke meter per dag en 2693,29 kubieke meter per jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider met coalescentiefilter in oppervlaktewater (uitbreiding met 21,30 kubieke meter per uur) (Vlaremrubriek 3.4.2)
 • de opslag van 3400 liter (afval)olie in verplaatsbare recipiënten (herrubricering conform de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 6.4.1)
 • brandstofverdeelinstallaties met drie verdeelslangen (uitbreiding met 1 slang en herrubricering conform de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 6.5.2)
 • een vast opgestelde motor met een geïnstalleerd totaal vermogen van 500 kVA (Vlaremrubrieken 12.1.1.1.a en 31.1.1.a)
 • het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen (Vlaremrubriek 15.1.1)
 • een compressor met een geïnstalleerd totaal vermogen van 10 kW (Vlaremrubriek 16.3.1.1)
 • de opslag van 5000 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (vermindering met 920 liter en herrubricering conform de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 17.1.2.1.2) waaronder 1500 liter sagox, 2500 liter zuurstof en 1000 liter propaan
 • de opslag van 1600 liter vloeibaar petroleumgas (LPG) in een vaste houder (herrubricering conform de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 17.1.2.2.1)
 • de opslag van 20825 kilo diesel (herrubricering conform de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.2) waaronder 4165 kilo in een bovengrondse dubbelwandige tank van 5.000 liter, 2082,5 kilo in een bovengrondse dubbelwandige tank van 2.500 liter, 2082,5 kilo in een bovengrondse dubbelwandige tank van 2.500 liter en 12495 kilo in een bovengrondse dubbelwandige tank van 15.000 liter
 • de opslag van 300 kilo antivries in een verplaatsbare recipiënt (herrubricering conform de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 17.3.6.1.a)
 • de opslag van 1000 liter gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen (uitbreiding) (Vlaremrubriek 17.4)

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70