Omgevingsvergunning rundveebedrijf De Heidehoeve Moestoemaat 48 Tongerlo

 • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting
 • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 22 november 2018
 • OMV_2018084675 en OMV/2018/0153

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan LV De Heidehoeve voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en het verder exploiteren en veranderen van een rundveebedrijf. De betrokken percelen hebben als adres Moestoemaat 48  in Tongerlo en als kadastrale gegevens 4C167L, 2F152H, 2F152K, 2F161P, 2F163-2R, 2F163-2S en 2F163-2T.

Stedenbouwkundige handelingen:

 • het bouwen van een melkveestal
 • het bouwen van twee jongveestallen
 • het aanleggen van erfverhardingen
 • het bouwen van een bovengrondse mestsilo
 • de regularisatie van de inplanting van een loods
 • de regularisatie van het aanleggen van sleufsilo's

de verdere exploitatie en uitbreiding van het rundveebedrijf dat ontstaat door samenvoeging van twee afzonderlijke veebedrijven zodat dit voortaan bestaat uit:

 • een brandstofverdeelinstallatie bij een mazouttank met 1 verdeelslang (herrubricering volgens de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 6.5.1)
 • stalplaatsen voor 1601 runderen (uitbreiding met 600 plaatsen) (Vlaremrubriek 9.4.3.c.2) waarvan 913 melkkoeien, 319 stuks jongvee van minder dan 1 jaar en 369 stuks jongvee van 1 tot 2 jaar
 • het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen (Vlaremrubriek 15.1.1)
 • een melkkoeltank met een vermogen van 10 kW (Vlaremrubriek 16.3.1.1)
 • de opslag van 5831 kilo mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank van 7000 liter (herrubricering volgens de CLP-verordening) (Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.1.b)
 • de opslag van 400 kubieke meter stro in een lokaal (uitbreiding) (Vlaremrubriek 19.6.2.c)
 • de opslag van 21.905 kubieke meter mest, waarvan 21.405 kubieke meter drijfmest en 500 kubieke meter vaste mest (uitbreiding met 10.748 kubieke meter) (Vlaremrubriek 28.2.c.2)
 • de opslag van 30 ton melk (vermindering met 5 ton) (Vlaremrubriek 45.4.e.1)
 • de opslag van 9.639 kubieke meter groenvoerders (uitbreiding met 3.039 kubieke meter) (Vlaremrubriek 45.14.3)
 • een grondwaterwinning op een diepte van 87 meter met een maximaal debiet van 100 kubieke meter per dag en 25.649,2 kubieke meter per jaar (uitbreiding met 9.149,2 kubieke meter per jaar) (Vlaremrubriek 53.8.2)

De gebruikte Vlaremrubrieken zijn 6.5.1 - 9.4.3.c.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 19.6.2.c - 28.2.c.2 - 45.4.e.1 - 45.14.3 en 53.8.2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 60