Omgevingsvergunning rundveebedrijf Oevelse dreef 21 Tongerlo

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting
 • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 11 oktober 2018
 • OMV_2018036000 en OMV/2018/0067

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd voor het verder exploiteren en veranderen van een rundveebedrijf. De betrokken percelen hebben als adres Oevelse dreef 21 in Tongerlo en als kadastrale gegevens 2D336B2, 2D336B3, 2D336D2 en 2D336H3. De vergunning bestaat uit stedenbouwkundige handelingen en handelingen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Stedenbouwkundige handelingen

 • het aanleggen van een bovengrondse mestopslag en mestvaalt
 • de afbraak van een onvergunde loods en sleufsilo, gelegen in bosgebied)
 • het regulariseren van een stal-loods, open frontstal, erfverharding en siloplaat
 • het inkorten van twee reeds vergunde sleufsilo's zodat deze niet meer deels in bosgebied gelegen zijn

het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en toevoeging van het perceel 2D336D2 van het rundveebedrijf zodat dit voortaan omvat:

 • een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (herrubricering conform de CLP-verordening - Vlaremrubriek 6.5.1)
 • stallen met plaats voor 404 runderen, waarvan 103 runderen onder 1 jaar, 111 runderen van 1 en 2 jaar, 31 andere runderen en 159 melkkoeien (uitbreiding met 54 plaatsen) (Vlaremrubriek 9.4.3.c.2)
 • het stallen van maximaal 25 bedrijfsvoertuigen (uitbreiding met 10 plaatsen) (Vlaremrubriek 15.1.1)
 • verschillende koelinstallaties en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 23,9 kW (uitbreiding met 18,9 kW) (Vlaremrubriek 16.3.1.1)
 • de opslag van 2082,5 kilo mazout in een bovengrondse tank van 2500 liter (herrubricering conform de CLP-verordening) (vermindering met 416,5 kilo) (Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.1.b)
 • de opslag van 310 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (uitbreiding met 190 liter) (Vlaremrubriek 17.4)
 • de opslag van 870 kubieke meter hout in een lokaal (uitbreiding met 720 kubieke meter) (Vlaremrubriek 19.6.2.c) bestaande uit 530 m³ stro, 300 m³ brandhout en 40 m³ zaagsel
 • de opslag van 5777 kubieke meter dierlijke mest waarvan 150 m³ vaste mest en 5627 m³ drijfmest (uitbreiding met 2177 m³) (Vlaremrubriek 28.2.c.2)
 • de opslag van 14 ton melk (uitbreiding met 7,5 ton) (Vlaremrubriek 45.4.e.1)
 • de opslag van 5000 m³ groenvoeders in sleufsilo's (gedeeltelijke verplaatsing) (Vlaremrubriek 45.14.3)
 • een grondwaterwinning op een diepte van 76 meter met een maximaal debiet van 20 kubieke meter per dag en 5600 kubieke meter per jaar (uitbreiding met 600 kubieke meter per jaar) (Vlaremrubriek 53.8.2)

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70