Omgevingsvergunning sloop bijgebouw-magazijn Nieuwstraat 37 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019
  • OMV_2018136734 en OMV/2018/0209

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Marjan De Groot en Celen Landmeters- en Expertisebureau voor het slopen van een bijgebouw-magazijn tegen de perceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Nieuwstraat 37 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B663V3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60