Omgevingsvergunning sloop oude opslagplaats norbertijnenabdij Abdijstraat 40 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019
  • OMV_2018145067 en OMV/2018/0222

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan de Norbertijnenabdij van Tongerlo voor het slopen van een voormalige opslagplaats. Het betrokken perceel heeft als adres Abdijstraat 40 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E182M.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60