Omgevingsvergunning sloop pand Ter Voort 101 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019
  • OMV_2019031133 en OMV/2019/0044

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan T-Invest voor het slopen van een pand in gesloten bebouwing. De betrokken percelen hebben als adres Ter Voort 101 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A625S en 1A625T.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60