Omgevingsvergunning sloop prefablokalen SILA Denis Voetsstraat 21 Boerenkrijglaan 27 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2018
  • OMV_2018023101 en OMV/2018/0031

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de sloop van bestaande prefablokalen van de SILAstichting in de Denis Voetsstraat 21-Boerenkrijglaan 27 in Westerlo. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 1B783K en 1B783L.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60