Omgevingsvergunning sloop twee woningen Nieuwstraat 23 en 25 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018
  • OMV_2018110181 en OMV/2018/0176

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het slopen van twee woningen in gesloten bebouwing met het oog op het oprichten van een nieuw gebouw in de toekomst. De betrokken percelen hebben als adres Nieuwstraat 23 en 25 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B663K4 en 1B663P2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60