Omgevingsvergunning sloop voormalig bedrijfsgebouw Lammendries Oevel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2018
  • OMV_2018117354 en OMV/2018/0183

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Maple 3 voor het slopen van niet meer ingebruik zijnde bedrijfsgebouwen (bedrijfshal en opslagplaats). Het betrokken perceel heeft als adres Lammendries in Oevel en als kadastrale ligging 4A179M3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60