Omgevingsvergunning sloop werkhuis en bijhorende woning Tongerlostraat 59 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2019
  • OMV_2018136824 en OMV/2018/0207

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan André Boeckx voor het slopen van een werkhuis met bijhorende woning en het verwijderen van de bestaande verharding, waarbij het houten bijgebouw in de achtertuin behouden blijft. De betrokken percelen hebben als adres Tongerlostraat 59 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2C12T, 2C12V en 2C15W.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60