Omgevingsvergunning sloop woning en bijgebouwen Kroonstraat 21 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2018
  • OMV_2018038452 en OMV/2018/0048

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het slopen van een vrijstaande eengezinswoning en twee bijgebouwen in de Kroonstraat 21 in Oevel. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 4A24/2E, 4A24/2F, 4A24/2G, 4A24G, 4A24H en 4A24K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60