Omgevingsvergunning sloop woning en bouw nieuwe woning Olenseweg 378 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2018
  • OMV_2018027757 en OMV/2018/0034

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het slopen van een woning en de bouw van een nieuwe woning in houtskeletbouw in de Olenseweg 378 in Oosterwijk. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 2B436F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60