Omgevingsvergunning sloop zwembad Meulemanslaan 6 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_2018014291 en OMV/2018/0071

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan de gemeente Westerlo voor het slopen van het oude gemeentelijk zwembad in de Meulemanslaan 6 in Tongerlo. Daarbij blijven de voor- en rechterzijgevel gedeeltelijk behouden. Er is ook een vergunning voor het nivelleren, inzaaien en omheinen van het terrein. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 2E162P6.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60