Omgevingsvergunning tijdelijk zwembad Baobab Beachclub de Merodedreef 189 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding om een tijdelijk zwembad te plaatsen tijdens het evenement Baobab Beachclub van 8 juni tot 30 september 2018 aan voetbalstadion 't Kuipje in de Merodedreef 189 in Westerlo. Het gaat over een evenement op een terrein met als kadastrale ligging 1B338G voor het lozen van bedrijfsafvalwater (2 m³ per uur) (Vlaremrubriek 3.4.1° a en voor de uitbating van zwembaden tot 50 m² (33,93 m²) (Vlaremrubriek 32.8.1.1° a).

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70