Omgevingsvergunning tijdelijke container Apotheek Hellinx Grote Markt 54-55 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2018
  • OMV_2018026940 en OMV/2018/0038

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tijdelijke containeropstelling voor Apotheek Hellinx, Grote Markt 54 en 55 in Westerlo.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60