Omgevingsvergunning transformator en koelgroep Estée Lauder Nijverheidsstraat 15, 19 en 21 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting
  • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 11 oktober 2018
  • OMV_2018012911 en OMV/2018/0066

De deputatie heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Estée Lauder voor het oprichten van een hoogspanningscabine naast het bestaande industriegebouw en voor de installatie van luchtgroepen en een koelmachine op een betoonplaat op de begane grond. Er is ook vergunning voor het uitbaten van twee transfo's met elk een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (Vlaremrubriek 12.2.1) en voor het uitbaten van een bijkomende koelinstallatie met een geïnstalleerd vermogen van 209 kW voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 809 kW (Vlaremrubriek 16.3.1.2). De betrokken percelen hebben als adres Nijverheidsstraat 15, 19 en 21 in Oevel en als kadastrale ligging 4B113F en 4B123D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60