Omgevingsvergunning uitbating Antargaz Verwimp Patrick Westerlo Kathovestraat 24 Heultje

 

 • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Aktename door het college van burgemeester en schepenen op 3 september 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de de melding van Antargaz Belgium voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting genaamd Verwimp Patrick Westerlo. Het gaat over een inrichting met als adres Kathovestraat 24 in Heultje en met als kadastrale gegevens 1D1002B2.

De inrichting omvat voortaan:

 • Vlaremrubriek 17.1.2.2.1
  Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten
  Reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit (wel ingedeeld) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot 3000 liter: een bovengrondse propaangastank van 1600 liter en een gastank van 1000 liter.
 • Vlaremrubriek 45.4.d
  Een verkoopspunt van producten van dierlijke oorsprong: kip aan 't spit en spare-ribs.
 • Vlaremrubriek 3.3
  Het lozen van normaal huishoudelijk afvalwater van de zaak in de riolering.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70