Omgevingsvergunning uitbating dierenartsenpraktijk Damsveld Verkavelingsstraat 13 Voortkapel

 • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Aktename door het college van burgemeester en schepenen op 3 september 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van Dierenartsenpraktijk Damsveld bvba voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting genaamd DAP Damsveld bvba. Het gaat over een dierenartsenpraktijk met als adres Verkavelingsstraat 13 in Voortkapel en met als kadastrale gegevens 1A563F.

De nieuwe inrichting bestaat uit:

 • Vlaremrubriek 6.5.1
  1 brandstofverdeelslang bij een tank van 2500 liter diesel.
 • Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.1.b
  Opslag van 2500 liter (of 2082,5 kilo) diesel voor het tanken van bedrijfsvoertuigen.
 • Vlaremrubriek 24.4
  Een labo voor onderzoek van sperma van paarden bij een veeartspraktijk ten behoeve van de paardenfokkerij.
 • Vlaremrubriek 28.2.c.1
  Opslag van 97 kubieke meter vaste mest en 2 x 3 kubieke meter sapopvang.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70