Omgevingsvergunning uitbating Dreamland Geneinde 30 Tongerlo

 • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Aktename door het college van burgemeester en schepenen op 17 september 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de de melding van Dreamland voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting genaamd Dreamland Tongerlo. Het gaat over een winkel met als adres Geneinde 30 in Tongerlo en met als kadastrale gegevens 2D276B2.

De inrichting omvat voortaan:

 • Vlaremrubriek 43.1.1.b - klasse 3
  Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 tot 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas.
  Het vermogen van de centrale verwarming is verminderd naar een totaal van 545 kW.
 • Vlaremrubriek 17.4 - klasse 3
  Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 48 en producten gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilo voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kilo of 50 liter en 5000 kilo of 5000 liter
  Er worden maximaal 5000 liter onderhouds- en reinigingsproducten voor eigen gebruik opgeslagen.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70