Omgevingsvergunning uitbating elektriciteitscabine Fabriekstraat 5 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van Fluvius System Operator voor een omgevingsproject genaamd 30023419 Westerlo - Fabriekstraat - cab 3, een distributiecabine met transformatoren, op perceel 1D1072A gelegen langs de Fabriekstraat 5 en 5A in Heultje (Vlaremrubriek 12.2.1).

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 60