Omgevingsvergunning uitbating kleinschalige bakkerij bij B&B Kerkhofstraat 35 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018
  • OMV_2018115544

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over het omgevingsproject Dagbreek Bakkerij Kerkhofstraat. Het gaat over de uitbating van een kleinschalige bakkerij bij een B&B (Vlaremrubriek 45.8.1.b) met als adres Kerkhofstraat 35 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B357E.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60