Omgevingsvergunning uitbating Okay Geneinde 30 Tongerlo

 • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Aktename door het college van burgemeester en schepenen op 17 september 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de de melding van Okay Buurtwinkels nv voor het veranderen van een ingedeelde inrichting genaamd Okay Tongerlo. Het gaat over een buurtwinkel met als adres Geneinde 30 in Tongerlo en met als kadastrale gegevens 2D276B2 en 2D276C2.

De inrichting omvat voortaan:

 • Vlaremrubriek 12.2.1 - klasse 3
  Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 tot 1000 kVA.
  Het vermogen van de transformator is verhoogd van 250 kVA naar 400 kVA.
 • Vlaremrubriek 16.3.1.1 - klasse 3
  Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 tot 200 kW
  De koelinstallaties hebben een totale drijfkracht van 20,02 kW.
 • Vlaremrubriek 17.4 - klasse 3
  Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 48 en producten gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilo, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kilo of 50 liter en 5000 kilo of 5000 liter.
  Er worden maximaal 5000 liter onderhouds- en reinigingsproducten voor eigen gebruik opgeslagen.
 • Vlaremrubriek 45.4.d - klasse 3
  Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige producten): inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte), alsook de aan die verkoopspunten verbonden uitsnijderijen (een verkoopspunt van producten van dierlijke oorsprong).

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70