Omgevingsvergunning uitbreiding eengezinswoning Langstraat 7 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2018
  • OMV_2018004175

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning. Het gaat over de woning in de Langstraat 7 in Tongerlo met als kadastrale ligging 2E115S.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60