Omgevingsvergunning uitbreiding en verbouwing eengezinswoning Molenstraat 67 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018
  • OMV_2018066189 en OMV/2018/0097

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden en verbouwen van een bestaande vrijstaande eengezinswoning, het isoleren van de gevels en het vernieuwen van het dak. Het betrokken perceel heeft als adres Molenstraat 67 Heultje en als kadastrale ligging 1D862H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60