Omgevingsvergunning uitbreiding Northfreeze met opslagvrieshuis Lossing 11-11B Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018
  • OMV_2018002343 en OMV/2018/0020

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Northfreeze nv uit Evergem voor het uitbreiden van de bestaande site met een nieuw opslagvrieshuis (SH/MI) in Lossing 11 en 11B in Heultje. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1D1108G.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60