Omgevingsvergunning uitbreiding parking en sloop HS-cabine Kaneka Nijverheidsstraat 18 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018095738 en OMV/2018/0160

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Kaneka Belgium voor het uitbreiden van de personeelsparking, het aanleggen van een bezoekersparking, het herinrichten van de bestaande fietsenstalling en het slopen van een HS-cabine. Het betrokken perceel heeft als adres Nijverheidsstraat 18 in Oevel en als kadastrale ligging 4A404S.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60