Omgevingsvergunning uitbreiding personeelsparking (bis) DAF Trucks Van Doornelaan 1 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018083910 en OMV/2018/0150

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan DAF Trucks Vlaanderen voor het uitbreiden van de personeelsparking (bis). De betrokken percelen hebben als adres Van Doornelaan 1 in Oevel en als kadastrale ligging 4C177A, 4C179A, 4C180B, 4C186K, 4C186M, 4C189D, 4C189E, 4C197C, 4C204F2, 4C204G2, 4C204L2, 4C204R2, 4C204S2, 4C210P, 4C210S, 4C211W en 4C217G.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60