Omgevingsvergunning uitbreiding, wijziging en regularisering melkveebedrijf Goorheide 42 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 23 augustus 2018
  • OMV_2018046609 en OMV/2018/0090

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden, wijzigen en regulariseren van een melkveebedrijf. Het betrokken perceel heeft als adres Goorheide 42 Heultje en als kadastrale ligging 1E121D, 1E121G, 1E121K en 1E121L.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60